ชุดฝาซิลิโคนถนอมอาหาร

ใช้ร่วมกับภาชนะได้หลายขนาด
สามารถล้างใช้ซ้ำได้

ใช้งานสะดวก

ปิดฝาได้สนิท

ทำความสะอาดง่าย

1 ชุดมี 6 ขนาด

Loading...

Processing Order...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...

happy holidays

we want to hear from you